Duurzaam

Respecteren en minimaliseren

De eerste taak is voldoen aan de veiligheids-, product- en duurzaamheidsregels en -richtlijnen die in Nederland zijn vastgesteld. Bovendien zoeken wij naar mogelijkheden om de impact van haar bedrijfsactiviteiten en producten te minimaliseren.

Doe het goed

Het tweede element van het beleid is dat ons bedrijf ernaar streeft onze klanten te helpen hun duurzaamheidsuitdagingen waar te maken. Dit betekent dat wij naar mogelijkheden zoeken om de bijdrage die onze producten bij hun eindgebruik, bijv. gevelbekleding, aan de duurzaamheid leveren te maximaliseren.

Bovendien zullen wij blijven zoeken naar mogelijkheden en initiatieven om duurzame ontwikkeling op de langere termijn, buiten het directe bereik van de huidige bedrijfsactiviteiten, te ondersteunen en te bevorderen.

Doe het beter

Ten slotte zijn wij de mening toegedaan dat duurzame ontwikkeling tot nieuwe zakelijke kansen leidt. Veel duurzaamheidsuitdagingen vormen ook kansen die vandaag de dag vanuit zakelijk oogpunt zeer zinnig zijn en het bedrijf de kans bieden verdere bedrijfsgroei te blijven realiseren.