Nederlander waardeert wederopbouw wijken

Wederopbouwwijken hebben volgens het Nederlands publiek verborgen kwaliteiten die meer aandacht verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft marktonderzoeksbureau Motivaction de bekendheid, beeldvorming en waardering van de woonwijk uit de wederopbouwperiode (1945-1965) laten peilen. Het onderzoek is uitgevoerd onder Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar.

Vernieuwing nodig
Het algemene beeld van de wijken is niet steeds positief, maar een meerderheid van het Nederlandse publiek meent dat wederopbouwwijken een eigen karakter hebben; 35% vindt de wederopbouwwijk een aantrekkelijke wijk voor starters.

Tegelijkertijd vindt ongeveer 70% van de ondervraagde Nederlanders dat de wijken flink vernieuwd mogen worden en niet meer van deze tijd zijn. Zaken die het meest dringend aangepakt moeten worden zijn: woninggrootte, veiligheid en de bouwstijl.

Huidige bewoners oordelen algemeen positiever dan bezoekers. Wel vinden zij en veel andere mensen dat deze wijken tegenwoordig verloederd zijn en gekenmerkt worden door achterstallig onderhoud.

Ruimte en groen
Opvallend is dat de jongeren (18-24 jaar) vaker aangeven dat de wijken karakteristieke gebouwen hebben en dat de oorspronkelijke samenhang nog herkenbaar is. Ook geven ze aan dat de wijken prettig zijn om in te wonen, evenals de oud-bewoners. Hun ervaringen met de wederopbouwwijk zijn vooral positief en oud-bewoners associëren de wijken met saamhorigheid, groen en veiligheid.

De bereikbaarheid, de ligging ten opzichte van het centrum, de hoeveelheid openbare ruimte en het groen zijn de kenmerken van een wederopbouwwijk die de ondervraagden het meest waarderen. Deze kenmerken waren destijds ook belangrijke uitgangspunten voor de stedenbouwkundige plannen van deze wijken. De wijken waren destijds hypermodern, vol optimisme en neergezet met het geloof in de maakbaarheid van de samenleving.

Doorontwikkeling
Tweederde van de respondenten heeft aangegeven dat de wederopbouwwijken anders zijn dan alles wat ervoor of erna gebouwd is en onderschrijft daarmee  het onderscheidende karakter. Dit vormt een basis voor draagvlak voor behoud van dit naoorlogse erfgoed.

Woningcorporaties, gemeenten en ontwikkelaars moeten de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig maken. Dit onderzoek biedt volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanknopingspunten voor een goede doorontwikkeling van deze wijken. De resultaten sterken de rijksdienst in haar overtuiging dat "cultuurhistorie een aanjaagfunctie  kan zijn voor een succesvolle transformatie".