Aardbevingsbestendig bouwen

Bij houtskeletbouw, mits goed ontworpen, kunnen krachten die bij aardbevingen ontstaan in de constructie, eenvoudig worden ‘afgedragen' en dus veel versnellingsenergie opnemen. Dit voorkomt scheurvorming en mogelijk instorting. Dit heeft naast beperking van financiële schade, ook een grote invloed op het gevoel voor algemene en persoonlijke veiligheid, dus op de gezondheid van bewoners.
 
In opdracht van NAM is ook een meetnet uitgezet om het effect van de bevingen op verschillende bouwwijzen te kwantificeren. Hierin zijn ook een aantal hsb-woningen opgenomen. Uit een snelle inventarisatie naar het schadebeeld aan woningen op een aantal plaatsen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen blijkt nu al dat hsb-woningen beter presteren dan naastgelegen woningen opgetrokken uit traditionele bouwmaterialen. Dit wordt door de bewoners bevestigd.
 
De NPR Aardbevingsbestendig bouwen is in de ontwerpfase. Hierop kan nog worden gereageerd. Daarna dient de uiteindelijke norm te worden aangewezen in het Bouwbesluit om verplicht te worden. In de tussentijd wordt de richtlijn echter wel gehanteerd als leidraad bij het beoordelen van bouwaanvragen in Noord Nederland. Meer informatie over de NPR 9998 is te vinden op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aardbevingen-in-groningen/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/02/08/impact-assessment-nederlandse-praktijk-richtlijn-aardbevingsbestendig-bouwen.html