Rabobank verwacht dat de bouwproductie in Nederland groeit

Rabobank verwacht dat de bouwproductie in Nederland volgend jaar 3,5 procent groeit. In boekjaar 2015 komt de productie naar verwachting uit op bijna 4 procent, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Het herstel wordt vooral gedreven door de aantrekkende woningmarkt, zegt sectorspecialist Leontien de Waal van Rabobank. “Het is dus nog wat eenzijdig.” 

In de woningbouw rekent de bank op een productiegroei van 8,5 procent in 2015. Vooral het nieuwbouwsegment is een aanjager van groei. Wel signaleert de bank een gebrek aan goede locaties voor beleggers, waardoor de nieuwbouw ook in dit segment kan groeien. Op de langere termijn zal herontwikkeling leidend zijn en zullen renovatie en transformatie steeds meer het beeld bepalen. 

Komende bezuinigingen 
Utiliteitsbouw en infrastructuur blijven nog wat achter. Op de langere termijn zal herontwikkeling leidend zijn en zullen renovatie en transformatie steeds meer het beeld bepalen. Rabobank ziet op de middellange termijn het segment utiliteitsbouw groeien met ongeveer 2,5 procent per jaar. 


Over de infra-markt is de bank iets minder optimistisch. Zowel de Rijksoverheid als decentrale overheden moeten nog bezuinigen in 2015. 

De productie neemt al met al toe. De marges van met name grote hoofdaannemers blijven echter nog achter. “Veel specialistische onderaannemers en toeleveranciers stellen hun prijzen versneld naar boven bij”, signaleert De Waal. “Tijdens de crisis hebben zij flink moeten inleveren om in de gunst te blijven bij de grotere bedrijven en om voldoende werk te houden.”